Program

Registration is possible everyday half an hour before the conference starts.

POLISH ELECTION DAY

Drodzy uczestnicy, serdecznie zapraszamy do wspólnego pójścia na wybory – przygotujcie zaświadczenia o prawie do głosowania i dołączcie do nas w niedzielę po zakończeniu obrad.